Lista aktualności Lista aktualności

Szacowanie szkód łowieckich od 23.08.2018 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1507), od dnia 23.08.2018 r. obowiązywać będą nowe zasady szacowania szkód łowieckich. Od dnia 23.08.2018 r. wniosek o oszacowanie szkody łowieckiej należy składać bezpośrednio u dzierżawcy bądź zarządcy obwodu łowieckiego. Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Ponadto w szacowaniu szkód łowieckich nie będzie uczestniczył już przedstawiciel gminy. Od dnia 23.08.2018 r. zawiadamiani będą pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, których nieobecność nie będzie wstrzymywała szacowania szkody łowieckiej.

 

 

                Nadleśniczy

                Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka

                mgr inż. Kazimierz Śpiewak