Lista aktualności Lista aktualności

Zakaz wstępu do lasu - Leśnictwo Waliszów

UWAGA!!!

W związku z uszkodzeniem drzewostanów przez suszę i huraganowe wiatry z dniem 25 kwietnia 2019 roku decyzją nr 16/2019 Nadleśniczy Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dn. 28 września 1991 r. wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa obejmujących swym zasięgiem leśnictwo Waliszów - obszar oznaczony kolorem czerwonym na załączonej mapie.

Uszkodzone i połamane drzewa, zwisające konary i gałęzie stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia.

Zakaz obowiązuje do 30 września 2019 r.