Lista aktualności Lista aktualności

Zasady bioasekuracji dla myśliwych

Od dnia 10.08.2018r. obowiązują nowe wytyczne w zakresie bioasekuracji myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF. Przypominamy również, że stosowanie powyższych zasad jest obligatoryjne dla każdego myśliwego, który w trakcie wykonywania polowania pozyska dzika. Z tego względu niezbędne jest, by każdy myśliwy zamierzający polować na dziki, był wyposażony w:

  1. Odpowiednio uszczelniony środek transportu, uniemożliwiający wyciekanie krwi na zewnątrz.

  2. Środek biobójczy do odkażenia miejsca pozyskania dzika, miejsca patroszenia, pojazdu a także rąk i obuwia.

  3. Łopatę do zakopania patrochów zgodnie z zarządzeniem nr 12/2017 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 30.11.2017 r.

  4. Folię lub inny szczelny materiał stosowany jako zabezpieczenie gruntu w czasie patroszenia.

Ponadto wskazane jest by w trakcie polowania posiadać:

  1. Jednorazowe rękawiczki gumowe,

  2. Obuwie nadające się do skutecznego mycia i dezynfekcji (np. kalosze)

  3. Szczelny pojemnik (nadający się do skutecznej dezynfekcji, bądź wyłożony materiałem jednorazowym) do przewożenia tusz pozyskanych dzików.

  4. Zbiornik z wodą lub z roztworem wody z mydłem.

  5. Papierowe ręczniki.

 

                                                                                                                           Dominik Celka