Asset Publisher Asset Publisher

WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA DZIKÓW - PODSUMOWANIE

W dniu 22 października na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka odbyła się inwentaryzacja dzików, przeprowadzona zgodnie z Decyzją nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z dnia 29.09.2016 r.

Ogółem w przedsięwzięcie zaangażowanych było 220 osób: 45 pracowników nadleśnictwa, 75 pracowników zakładów usług leśnych oraz 100 przedstawicieli kół łowieckich, gospodarujących w obwodach dzierżawionych na terenie Nadleśnictwa.

Uczestnicy podzieleni zostali na 4 grupy robocze i wykonali inwentaryzację na 12 powierzchniach próbnych. Każda z nich liczyła ok. 100 ha. Akcja przebiegała sprawnie dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu uczestników oraz sprzyjającej pogodzie.

Obecnie trwa analiza wyników i podsumowanie kosztów przedsięwzięcia.