Gekennzeichneter Inhalt

Monitoring zmian wybranych wskaźników

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników

1) Zmiany w przyroście:

2) Zmiany w odnowieniu lasu:

3) Zmiany składu gatunkowego:

4) Zmiany struktury wiekowej:

5) Zbiory nasion - dane wieloletnie:

6) Produkcja sadzonek - dane wieloletnie:

             - Produkcja sadzonek w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka w latach 2003-2015

7) Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych: choinki, stroisz, zwierzyna łowna - dane wieloletnie
        
       - Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka w latach 2002 - 2015