Widok zawartości stron

MAŁA RETENCJA GÓRSKA LATA 2014-2020

Nasze Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka bierze udział w projekcie pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich w ramach POliŚ 2014-2020".

Projekt ten łączy aspekty retencjonowania wody i ochrony przeciwpowodziowej kładąc zdecydowany nacisk na realizację niewielkich inwestycji w początkowym biegu rzek i strumieni w zlewniach górskich.

Umowa o dofinansowanie (Numer POIS.02.01.00-0006/16-00) dla projektu została zawarta pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszt projektu Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka to 300 000,- PLN.

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej http://www.ckps.lasy.gov.pl/

W ramach projektu na terenie naszego Nadleśnictwa zrealizowana będzie budowa nowego zbiornika retencyjnego.